Činnosť DHZ Častá

DHZ Častá pri organizovaní a spoluorganizovaní spoločenských a kultúrnych akcií v našej obci

Čítaj viac

Zásahy hasičskej jednotky

Sledovanie zásahovej činnosti hasičskej jednotky DHZ Častá, aj s fotodokumentáciou

Čítaj viac

História hasičského zboru

Exkluzívna kronika písaná od roku 1913 až do súčastnosti, písaná v lokálnom nárečí

Čítaj viac

31.12.2015 – Silvestrovský guláš

IMG_0240

Na Silvestra 31.12.2015 si členovia DHZ Častá, urobili posedenie v hasičskej zbrojnici spojené s varením gulášu. Na tejto akcií sa zúčastnili aj rodinný príslušníci našich členov, spoločne pri dobrom guláši a  dobrej zábave.

Zásahová činnosť v roku 2015

zasahova_cinnost2015_1

10.2.2015 – Technický zásah  – Záchranné práce vytopené skladisko pri rodinnom dome na Hlavnej ulici – Častá 2.7.2015 – Technický zásah – Polievanie ciest a chodníkov v obci počas horúčav – Častá 30.7.2015 – Technický zásah – Pretlak mostov od nánosov blata na Hlavnej ulici – Častá 12.8.2015 – Technický zásah – Pretlak mostu na […]

Zásahová činnosť DHZ Častá v roku 2014

zasahova_cinnost2014_1

10.2.2014 – Technický zásah – Vyslobodenie zapadnutého smetiarského vozidla v obci Častá na Štefanovskej ulici 25.3.2014 – Požiar – Požiar trávnatého porastu pri hydinárni v obci Častá 5.5.2014 – Požiar – Požiar rodinného domu na Zámockej ulici č. 54 v obci Častá 26.5.2014 – Technický zásah – Čistenie cesty od nánosov po prívalovom daždi , ulica […]

28.12.2015 – Skúška a zaškolenie na obsluhu hasičského vozidla

IMG_0213

Dňa 28.12.2015 bolo vykonané zaškolenie a skúška nového hasičského vozidla CAS 30 – Tatra 148, príslušníkom OR HaZZ V Pezinku. Bola vykonaná motorová skúška hasičského vozidla a členovia DHZ Častá boli zaškolený na používanie a obsluhu čerpadla na tomto vozidle.

Odovzdávanie hasičského vozidla v Častej

1 (16)

16.12.2015 bol pre náš zbor jeden z tých prelomových dní vo fungovaní hasičského zboru. V rámci podpory Dobrovoľných hasičských zborov v našom okrese si členovia DHZ Častá prebrali o 15:00 na námestí v Senci, protipovodňový vozík s výbavou. Vďaka svojmu menšiemu rozmeru sú ľahko manipulovateľné, čo bude v hektických chvíľach prípadných povodní veľkou výhodou. Prepravovať ich totiž […]

24.10.2015 – Odborno-metodické zamestnanie pre Dobrovoľné hasičské zbory

omz_casta (21)

V sobotu 24.10.2015 pripravilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku na základe spolupráce s Územným výborom DPO Pezinsko – Seneckým odborné zamestnanie. Cieľom zamestnania bolo zvyšovanie odbornej a praktickej pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov obcí . Celkovo sa na odbornom zamestnaní zúčastnilo deväť obecných hasičských zborov z obcí Častá, Doľany, Budmerice, Pezinok, Modra, Blatné, Tomášova, Malinova a Veľkého Bielu spolu 41 […]

19.8.2015 – Taktické cvičenie – Požiar lesa “Lintava”

cvicenie_lintava_1

19.8.2015 sa jednotka Dobrovoľného hasičského zboru v Častej zúčastnila na taktickom cvičení, ktoré poriadalo OR HaZZ v Pezinku. Námet cvičenia bol požiar lesného porastu v katastrálnom území obce Budmerice, v háji Lintava. Na Taktickom cvičení sa zúčastnili hasičské jednotky OR HaZZ v Pezinku ako aj z Hasičskej stanice v Senci, DHZ Častá, DHZ Budmerice, DHZ […]

Červenokamenská púť 2015

cervenokamenska_put_1

Červenokamenská púť je dlhoročnou náboženskou tradíciou hradu Červený Kameň, ktorej počiatky siahajú až do roku 1751. Pri príležitosti cirkevného sviatku „Nanebovzatia Panny Márie“ prichádzajú na hrad veriaci z celého Červenokamenského panstva a okolia, aby si uctili „Nanebovzatú Pannu Máriu“, ktorej je zasvätená hradná kaplnka. Červenokamenskej púti sa každoročne zúčastňujú aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru v […]

Výročná členská schôdza DHZ Častá – 31.1.2015

_DSC0051

Výročná členská schôdza DHZ Častá Dňa 31.1.2015 sa uskutočnila tak ako každý rok Výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru Častá. Na úvod zasadania predseda DHZ Častá p. Vladimír Jankto privítal všetkých členov ktorý sa zúčastnili výročnej členskej schôdze, a taktiež pozvaných hostí a to za OR HaZZ Pezinok p. pplk. Vladimíra Bartoša, starostku obce častá […]

Oslavy 100. výročia založenia hasičského zboru

100. Výročie

Dňa 24.08.2013 si častovský hasiči pripomenuli sté výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru Častá. Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnili aj členovia Hasičského zboru z okolitých obcí : Doľany, Borová, Budmerice, Modra-Kráľová, Šenkvice, Pezinok. Taktiež prišli aj hasiči z profesionálnych radov ORHaZz PK + SC, príslušníci jazdeckej polície SR z Bratislavy, ako i posádka RZP, kynologický krúžok […]